Qui Som

ACOMAR (Associació Catalana d'Operadors de Màquines recreatives) es una Patronal d'empresaris de màquines recreatives de Catalunya amb seu a Barcelona, que té com a Objecte social la defensa dels interessos generals del sector recreatiu i dels seus empresaris dins de tots els àmbits de la nostra societat.

ACOMAR, amb els seus representants (Junta Directiva i Tècnics) és l'interlocutor vàlid per discutir, i negociar amb l'Administració Pública en tots els problemes que afecten al nostre sector econòmic i per col·laborar en la creació de qualsevol projecte normatiu que afecti al joc privat català.

ACOMAR, ès lassociació catalana d'operadors de màquines recreatives més antiga de tot Catalunya,doncs va ser fundada l'any 1980 per tot un conjunt d'empresaris catalans independents inquietats per l'evolució del sector del recreatiu a Catalunya i la necessitat d'agrupar-se en defensa dels interessos comuns.

ACOMAR està integrada per empresaris independents i no lligats a cap grup empresarial dominant, Fonamentalment els seus membres son empreses operadores de màquines recreatives, però també en formen part empreses de salons recreatius, fabricants i empreses de serveis.