Serveis

Serveis a socis . Bussines Center. Acomar es també un centre de reunió i treball pels seus associats, doncs existeixen sales de reunions obertes i al servei del soci. Igualment s'imparteixen seminaris relacionats amb temes de joc o es convoquen comissions o reunions per debatre qüestions d'actualitat del sector.